Beleids- en omgangsregels

Sommig gedrag wordt niet gepikt, is niet acceptabel. Voor veel mensen is 'normaal doen' volstrekt vanzelfsprekend. Maar om elk misverstand en elke onduidelijkheid te voorkomen, zijn er spelregels opgesteld. Als een ieder zich aan deze 'gewone regels' houdt, is alles okay.

In dit document staat ons beleid op grensoverscheidend gedrag. Daarin staat hoe wij als vereniging preventief werken aan een veilig klimaat voor leden en kaderleden. Verder kan daar gelezen wat wij verstaan onder een veilig sportklimaat en hoe we daar aan werken. Ook kun je in het document vinden waar je terecht kunt als je denkt aan grensoverscheidend gedrag, samen met een korte uitleg van wat wij als vereniging doen bij een melding.

Pesten
Als jij je niet prettig voelt binnen de club omdat je geplaagd of gepest wordt, aarzel dan niet en stap naar je trainer of begeleider; blijf er niet mee lopen. Onze club streeft er naar om met elkaar in een goede sfeer goede resultaten neer te zetten. Ieder op haar of zijn eigen niveau. Het kan voorkomen dat het toch niet goed in de omgangsvormen gaat die we nastreven. In dat geval pakken we de zaken op met het protocol "aanspreken op gedrag". Om voor iedereen duidelijk te maken dat we goed met elkaar om willen gaan en iedereen zich prettig kan voelen binnen onze club kan je hier het protocol nalezen. Bij twijfel zal de trainer of begeleider met dit protocol in de hand de zaken goed op kunnen lossen. Want pesten tolereren we niet binnen de club!