Contact

Contactpersoon RJZ

Op dit moment is Peter de Groot (e-mail: rjz@ijsselmeeuwen.nl of peter.at.rjz@gmail.com) de contactpersoon voor de RJZ. Met alle vragen en opmerkingen over de RJZ kun u bij hem terecht.

Aanmelden voor de RJZ

Opgeven voor de RJZ kan ook bij Peter de Groot. Wanneer je je B-diploma gehaald hebt kun je zo beginnen. Je mag altijd 3 keer vrij meedoen om het te proberen.

Afmelden voor een les

Graag horen we het wanneer je een keer niet kunt komen zwemmen. Je kunt dit doorgeven aan je trainer in het bad. Je hoeft dit niet speciaal aan Peter door te geven, maar het mag wel.

Als je langere tijd niet kunt komen door ziekte of andere omstandigheden, wil je dit dan (laten) doorgeven aan Peter?

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen moet voor 1 december schriftelijk bij de ledenadministratie van de IJsselmeeuwen, zie hiervoor de contact gegevens onder de menu optie "Vereniging".