Kader

De mensen aan/in het bad zijn allemaal enthousiaste ouders en oudere zwemmers. Lijkt het u/je leuk ook een handje te helpen aan het bad, dan horen wij dat graag. Kaderleden hebben wij namelijk nooit genoeg!