Contributie

Contributie
Per jaar:
• Contributie voor de zwemles € 90,00 (Wordt per half jaar geint, dus € 45,00 per halfjaar).

• Voor de overige afdelingen staan in onderstaande tabel de indeling per afdeling.
De keus die een lid heeft is om per maand of per jaar dit te laten incaseren.


Lesgeld

  • Lesgeld zwemles A en B € 5,25 per keer.
    • Deze worden per half jaar doorbelast
      • Besluit u zelf te stoppen met de zwemlessen, dan vindt er geen restitutie plaats.


Inschrijfkosten
Inschrijven zwemles is eenmalig €7,50.
Betalen
Vanaf 1 januari 2016 wordt alles per automatische incasso geincaseerd.
Het machtigingsformulier is hier te downloaden: Download machtigingsformulier incasso

FAQ nieuwe contributie stelsel 2016


Inlichtingen
Bij de penningmeester
Hessel Romeijn
penningmeester@ijsselmeeuwen.nl
0575 - 847 561

Tariefwijzigingen
Het tarief voor lesgeld,contributie en trainingsgeld wordt jaarlijks per 1 september aangepast.

NB: Bedragen onder voorbehoud van aanpassingen.

Omschrijving Contributie per maand Contrubutie per jaar
21+ Geen competitie Dolfijn €                 8.73 104.67
21+ Geen competitie RJZ €               17.45 209.34
21+ Geen competitie trimzwemmen €               17.45 209.34
Jeugd geen competitie Dolfijn €                 8.05 96.12
Jeugd geen competitie RJZ €               16.10 192.24
Waterpolo 21+ competitie €               30.96 371.49
Waterpolo 21+ Geen competitie €               17.45 209.34
Waterpolo 21+ selectie €               34.26 411.17
Waterpolo jeugd competitie €               24.35 292.14
Waterpolo jeugd competitie selectie €               27.65 331.82
Waterpolo jeugd geen competitie €               16.10 192.24
Wedstrijdzwemmen 21+ competitie €               30.96 371.49
Wedstrijdzwemmen 21+ A-selectie €               34.26 411.17
Wedstrijdzwemmen 21+ Geen competitie €               17.45 209.34
Wedstrijdzwemmen jeugd A-selectie competitie €               27.65 331.82
Wedstrijdzwemmen jeugd instroom geen competitie €               16.10 192.24
Wedstrijdzwemmen jeugdselectie competitie €               24.35 292.14