Inschrijven

Inschrijven
Een inschrijfformulier is via de contactpersoon van de betreffende zwemafdeling verkrijgbaar en ook (als pdf) hier. Dit formulier dient afgedrukt te worden en opgestuurd te worden naar de ledenadministratie.
- Voor inschrijven is geen pasfoto nodig.
- Er zijn inschrijfkosten. Zie contributie.
• LET OP: Niet voor zwemles, zie wachtlijst.

Wijzigingen
Voor telefoon- en adreswijzigingen van leden, informeer de Ledenadministratie.

Uitschrijven
Na het informeren van je trainer/contactpersoon, het lidmaatschap voor 1 december schrijftelijk opzeggen bij de Ledenadministratie.


Onderstaande tekst staat ook op het inschrijfformulie:
Door ondertekening van dit formulier bent u volgens de statuten verplicht de jaarlijks vastgesteldecontributie te betalen. Het opzeggen van het lidmaatschap/donateurschap dient schriftelijk te geschieden bij de Ledenadministratie,voor 1 december, daar u anders nog een jaar lid/donateur bent en derhalve contributieverschuldigd.