Statuten

De Zwem- en Polovereniging De IJsselmeeuwen bestaat al sinds 1964.

De belangrijkste regels die binnen een vereniging gelden zijn vastgelegd in de Statuten, zo ook bij de IJsselmeeuwen. Daarin worden niet alleen de rechten en plichten beschreven, maar ook de taken en bevoegdheden. Plus nog een aantal andere zaken.

Statuten Zwem- en Polovereniging De IJsselmeeuwen (pdf-formaat)