Agenda Waterpolocommissie

In onderstaand overzicht staat de activiteitenkalender van de Waterpolocommissie.

Maand Activiteit
Januari Functie besprekingen commissie
Eventuele voordragingen voor de ALV (algemene ledenvergadering)
Navraag doen trainers/coaches plannen voor volgende seizoen
Februari Evaluatie seizoen helft
Concept draaiboek trainingskamp augustus ontvangen en communiceren datum aan ouders, kinderen en bestuur. Budget regelen bij het bestuur
Maart Opgave aantal teams (dit moet eind april)
1e Opzet maken teams volgend seizoen i.o.m. trainers en coaches
Waterpolo hearing district 2, bezoeken voorzitter en secretaris polocommissie
April Spelers overleg (wensen en plannen volgend seizoen) (en bespreken teamopzet)
Uitzoeken wijzigingen spelregels waterpolo en voor scheidsrechters
Verlenging/aanvraag nieuwe wp legitimatiekaarten
Mei Overleg en evaluatie trainer / coaches
Inventariseren materialen overzichtslijst laten maken door Nico welke materialen besteld- hersteld moeten worden
Nieuwe teamindeling bekend maken aan alle spelers. Nog wel onder voorbehoud
Navraag doen stand van zaken trainingskamp
Verantwoordelijke contactpersoon voor Waterpolobadkleding uitnodigen. Inventarisatie laten houden voor het volgend seizoen
Verantwoordelijke voor Website uitnodigen afspreken welke informatie op de Website moet komen te staan voor vakantieperiode en nieuwe seizoen
Juni Afsluiting seizoen jeugd en ouders en senioren D+H
Vrijwilligers avond/dag
Informele bijeenkomst met ouders jeugd overafgelopen en aankomend seizoen eventueel voorafgegaan door training met ouders
Evaluatie reacties op opzet maken teams, teamopzet definitief maken
Inplannen wedstrijden
Communiceren wijzigingen spelregels waterpolo en voor scheidsrechters
Goedkeuring budget vragen bij bestuur en nieuwe materialen bestellen
Alle spelerskaarten en Caps laten inleveren door de aanvoerders per team. Opnieuw verdelen voor volgend seizoen en controle geldigheid en compleetheid
Jaarlijks onderhoud laptop W-officials
Datum plannen maand sept. voor uitleg geven t.a.v. de nieuwe wedstrijdregels voor Scheidsrechters, trainers, coaches en w-officials
Juli Vakantie
Augustus Definitieve teamopgave KNZB
Uitgeven definitieve wedstrijdrooster aan trainers/coaches/teamleiders
Laatste mutaties per teamindeling bekend maken alle spelers, coaches en trainers. Evt. Bij laatste mutaties persoonlijk de spelers hiervan op de hoogte brengen
Wedstrijdrooster doormailen
W-official rooster plannen en mailen
Trainingskamp voor de jeugd
Spelerskaarten en Caps per team verstrekken aan de aanvoerders
Inplannen mini-waterpolotoernooien
(Nieuwe) materialen indelen en indeling maken materialenhok en communiceren naar alle trainers en coaches over het beheer- en onderhoud van de materialen.
Waterpolobadkleding laten verstrekken
Informatiemap nakijken en evt. Aanvullen
Alle Teamerssites weer up to date laten maken voor het nieuwe seizoen
Website update'n voor het nieuwe seizoen met nieuwste informatie
Nalopen of alle functies bezet zijn en zaken rondom trainingen en wedstrijden geregeld zijn
September 1e Overleg trainer / coaches
Nieuwe w official cursus plannen en actief nieuwe officials werven
Meeting w-official (opfris en veranderingen regels doornemen)
1e Bijeenkomst voor ouders o13, o15, o17
Uitleg spelregelavond voor ouders 013, 015, 017
Navraag doen zwembad veiligheidstrainingen voor alle trainers en coaches
Uitleg geven t.a.v. de nieuwe wedstrijdregels voor Scheidsrechters, trainers, coaches en w-officials
Oktober Opzet maken voor afsluiting jeugd
Opzet maken afsluiting met alle waterpolo vrijwilligers
Bespreken evaluatie trainingskamp
Zwembad veiligheidstrainingen voor alle trainers en coaches
November Controle materialen
Nieuwe W-official cursus
December 2e Overleg trainer/coaches
Navragen plannen volgend seizoen trainer/ coaches
2e Bijeenkomst voor ouders o13, o15, o17