Deelname aan toernooien

Ten aanzien van het inschrijven voor waterpolo toernooien geldt het volgende:

Ieder team krijgt per seizoen 1 maal de gelegenheid om deel te nemen aan een toernooi. Aanvragen voor deelname worden vooraf bij de polocommissie aangemeld door coach of aanvoerder van het betreffende team en binnen 2 weken door de polocommissie goedgekeurd of gemotiveerd afgewezen.

Voordat teams worden aangemeld dient geïnventariseerd te worden of er voldoende animo is. Pas als dat helder is kan daadwerkelijke aanmelding plaatsvinden.

De kosten voor deelname aan toernooien die door de polocie zijn goedgekeurd worden vergoed door de vereniging. Alle bijkomende kosten zoals eten, drankjes etcetera zijn voor eigen rekening.

Bij deelname aan toernooien in het buitenland dient de KNZB te worden geïnformeerd. Het waterpolo secretariaat kan hierover meer informatie verstrekken.

Uiteraard staat het teams vrij om deel te nemen aan meerdere toernooien. De deelnemers betalen in dat geval de kosten voor deelname zelf.

De vereniging betaalt uitsluitend voor deelname van leden. Indien niet-leden meespelen (bijvoorbeeld oud-leden) dienen deze zelf de kosten voor deelname voor hun rekening te nemen.
Spelers die geen lid zijn van de IJsselmeeuwen kunnen bij deelname aan toernooien geen aanspraak maken op de verzekering via de KNZB en dienen zelf voor adequate verzekering zorg te dragen.

Hierbij de link waarin de meeste waterpolotoernooien vermeld staan.