Zwemcommissie

Wat doet de zwemcommissie?

De zwemcommissie heeft als doelstelling alle zaken te behartigen voor de (aankomende) wedstrijdzwemmers. Het betekent onder andere:

- Stelt een jaarplan op en voert dit uit.
- Regelt de trainingsuren (via Bestuur).
- Organisatie thuiswedstrijden.
- Zorgt voor deelname aan poulevergaderingen:
- Regelt hier samenstelling en competities.
0 Maken van afspraken met verenigingen.
0 Verzorgt de inschrijving van de wedstrijden.
- Verzorgt de invulling van programma’s bij wedstrijden (zwemmers indelen, uitnodigingen voor zwemmers versturen, inschrijvingen versturen).
- Bijhouden startnummers via Sportlink.
- Juryroosters maken.
- Contacten onderhouden met juryleden.
- Verzorgt aanmelding van nieuwe juryleden.
- Draagt zorg voor aanmelding nieuwe cursisten (voor bijv. ass. Trainer).
- Verzorgt de wedstrijdkalender.
- Geeft de wedstrijd wijzigingen door aan trainers en zwemmers.
- Verzorgt de badleiding.
- Verzorgt de inschrijvingen voor toernooien in overleg met Technische Zaken.
- Regelt het vervoer van jeugdleden (rijdersrooster).
- Speelt relevante informatie door ten behoeve van de website.
- Regelt zwemvaardigheidtest, voor elke trainer is dit eens per jaar verplicht.
- De zwemcommissie komt afhankelijk van de activiteiten en noodzaak tussen 8 à 10 keer per jaar bijeen.

De zwemcommissie is één van de commissies die binnen De IJsselmeeuwen actief is. Naast de zwemcommissie is er de polocommissie.

Het gehele wedstrijdzwemmen valt onder de verantwoordelijkheid van de zwemcommissie.

Zwemcommissie (ZC)
De zwemcommissie van de afdeling wedstrijdzwemmen bestaat uit 7 vrijwilligers waarvan 3 ouders van zwemmers. Achter de schermen zorgen zij er voor dat alles zo goed mogelijk verloopt.

De voorzitter is de contactpersoon richting het bestuur en alle bestuursleden van onze vereniging. Ze is naast de hoofdtrainer het aanspreekpunt voor zwemmers en ouders en biedt ondersteuning bij wedstrijden en sociale activiteiten.

De hoofdtrainer is de contactpersoon voor de trainers van onze vereniging. Hij neemt ook deel aan het maandelijkse trainersoverleg zodat eventuele vragen van trainers doorgespeeld kunnen worden naar de ZC of zaken naar de trainers.  Daarnaast is hij ook het aanspreekpunt voor zwemmers en ouders en biedt ondersteuning bij wedstrijden en sociale activiteiten.

De taken van de overige leden heeft te maken met de wedstrijdadministratie.

Trainersoverleg
Het trainersoverleg bestaat uit 9 trainers waarvan 3 trainers in opleiding. De wedstrijdgroep is in 5 categorieën verdeeld en voor elke categorie is één trainer de “hoofdverantwoordelijke”. Voor de zwemmers, ouders en trainers is het op die manier duidelijk wie, voor welke categorie aanspreekpunt en verantwoordelijke is.

De groepen zijn als volgt ingedeeld:
- RJZ.
- Instroom.
- Minioren.
- Jeugdselectie.
- A-selectie.

Een “hoofdverantwoordelijke” trainer kan zwemmers van verschillende groepen in zijn/haar categorie hebben.

De “hoofdverantwoordelijke” trainers zijn verantwoordelijk voor hun eigen categorie en hebben onder andere de volgende taken:
- Aanspreekpunt voor zwemmers, trainers en ouders
- Aanspreekpunt /contacten voor nieuwe aanmeldingen

De trainers hebben iedere maand een trainersoverleg waarin de voortgang van de zwemmers, trainingen en andere trainers technische zaken besproken worden.