Lestijden en kosten

Lestijden SuperSpetters-diploma:

Maandag 18.00 - 18.45 uur (alle periodes)

Woensdag 17.45 - 18.30 uur (alle periodes)
Woensdag 18.30 - 19.15 uur (periodes 1 en 2)

Vrijdag 17.30 - 18.15 uur (periodes 1 en 2)
Vrijdag 18.15 - 19.00 uur (periodes 3 en 4)

Zaterdag 8.15 - 9.00 uur (periodes 1 en 2)
Zaterdag 8.30 - 9.15 uur (periodes 3 en 4)


Lestijden A-diploma:

Maandag 18.00 - 18.45 uur (groepen 3, 4 en 5)

Woensdag 17.45 - 18.30 uur (groepen 3, 4 en 5)

Zaterdag 8.30 - 9.15 uur (groepen 4 en 5)

 

Lestijden B-diploma:

Vrijdag 17.30 - 18.15 uur

 

Kosten zwemles:

Er zijn 3 mogelijkheden:

- Het SuperSpetters-pakket, kosten €519,40; met dit bedrag zijn alle lessen ongeacht het aantal dat nodig is om het diploma te halen, inclusief de kosten van het diplomazwemmen, betaald. Hier komen nog bij de contributie à €47,70 per half jaar en het inschrijfgeld à €7,50.

- Betaling per les: €5,57 / les. Ook hier komen de contributie à €47,70 per half jaar en het inschrijfgeld à €7,50 nog bij.

- De derde mogelijkheid is het Jeugdpakket, dit pakket voorziet in een oriëntatieperiode bij de vereniging na het behalen van het zwemdiploma: gedurende een half jaar kan het kind “rondkijken” binnen de IJsselmeeuwen om te kijken welke tak het beste bij hem / haar past: wedstrijdzwemmen, waterpolo of het Recreatief JeugdZwemmen. Dit pakket kost €567,10 en ook hier komen de contributie à €47,70 per half jaar en het inschrijfgeld à €7,50 nog bij.

 

Kosten diplomazwemmen:

De kosten van het diplomazwemmen bedragen €15,00.  Dit bedrag dient direct na het proefzwemmen contant te worden afgerekend bij de badjuf / -meester die het proefzwemmen heeft beoordeeld. (Dit geldt alleen als er per les wordt betaald, bij de pakketten zijn deze kosten inbegrepen)


Algemeen.

Alle betalingen (met uitzondering van de kosten van het diplomazwemmen) gaan door middel van automatische incasso. De pakketkosten worden in 12 maandelijkse termijnen geïncasseerd of in 1 keer. De contributie en de lesgelden (als u per les betaalt) worden vooraf betaald; zowel de contributie als het lesgeld wordt ieder half jaar geïncasseerd: begin januari voor het eerste half jaar (dus de periode vanaf 1 januari tot de zomervakantie) en begin september voor het tweede half jaar (de periode vanaf de zomervakantie tot en met december).

De genoemde bedragen zijn de tarieven zoals die op dit moment (12 mei 2017) gelden. Houd er rekening mee dat de tarieven jaarlijks met 6% verhoogd worden. Voor het lesgeld en de pakketkosten gaat die tariefsverhoging in per 1 januari, de verhoging van de contributie gaat in per 1 januari of wellicht al per 1 september.